Politica de confidentialitate

 1. Introducere:
  Confidenţialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societăţii LALELI EXCLUSIV SRL. Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidenţialitate şi transparenţă cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.
  Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport de specificul obiectului nostru de activitate – realizarea formelor de ștanțare – dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.
  Sperăm că veți avea timp să citiți prezenta politică de confidențialitate cu atenţie. Am încercat să formulăm această politică într-un limbaj cât se poate de simplu, astfel încât să fie clară și inteligibilă.
 2. Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu dumneavoastră:
  Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu datele personale furnizate de dumneavoastră este societatea LALELI EXCLUSIV SRL, C.U.I.: 29829482, J24/166/2012, Baia Mare, Str. Ariesului 18 B
 3. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:
  În vederea desfăşurării activităţii putem colecta şi procesa următoarele categorii de date cu caracter personal:

Nume* (obligatoriu)
Prenume* (obligatoriu)
Email* (obligatoriu)
Telefon (opțional)
Județ (opțional)
Adresă (opțional)
CV (opțional)

 1. Scopul prelucrării datelor:
  Folosim informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră pentru a vă putea furniza serviciile noastre. Procesarea datelor dumneavoastră se va face în mod diferit în funcţie de statutul pe care îl aveți pe site: potențial client sau doar vizitator al website-ului nostru.
  Dacă sunteți potențial client al societăţii LALELI EXCLUSIV SRL, datele dumneavostră pot fi folosite în următoarele scopuri:
  Gestionării pre-contractuale dintre dumneavoastră şi societatea LALELI EXCLUSIV SRL;
  În anumite situații, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal întrucât există un interes public sau după caz, în baza consimțământului dumneavoastră dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens. Totodată, prelucrarea datelor poate opera și ca urmare a respectării obligațiilor legale instituite în sarcina noastră.
  În scopul comunicării cu dumneavoastră, pentru a vă informa în permanenţă despre stadiul serviciului solicitat;
  În orice alt scop auxiliar celor de mai sus, sau în orice alt scop pentru care ne-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu respecatrea legislaţiei în materie;

În măsura în care sunteţi vizitator al website-ului:
În vederea monitorizării traficului şi a îmbunătăţirii experienţei oferite de website-ul nostru.
Societatea LALELI EXCLUSIV SRL se obligă să solicite consimțământul dvs. întotdeauna înainte de a utiliza informațiile pentru un alt scop decât cel stabilit în acest document.

 1. Către cine dezvăluim informațiile dumneavoastră:
  Informaţiile furnizate de dumneavoastră pot fi dezvăluite altor departamente din cadrul societății sau colaboratorii acesteia. De exemplu: Departamentului de Vânzări/Marketing/ Resurse Umane.
 2. Actualizarea informațiilor dumneavoastră personale
  Dacă informaţiile cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat sunt greșite sau suferă modificări, spre exemplu, dacă v-aţi schimbat numărul de telefon, numele, adresa de email, dacă doriţi să ştergeţi orice cerere adresată nouă sau cunoaşteţi că deţinem informaţii eronate despre dumneavostră, avem rugămintea de a ne contacta prin e-mail la contact@pufuletiilaleli.ro, pentru actualizarea/modificarea acestor date (cu excepția cazului în care societatea noastră are un interes legitim să păstreze aceste informații sau o obligație legală).
  În măsura în care are loc o pierdere a datelor datorită faptului că acestea au fost furnizate incorect, incomplet sau insuficient, societatea LALELI EXCLUSIV SRL nu va fi răspunzătoare.
 3. Perioada pentru care vor fi stocate datele dumneavoastră cu caracter personal:
  Prelucrarea datelor cu caracter personal va înceta în funcţie de tipul de date pe care le prelucrăm astfel:
  Datele colectate de la dumneavoastră în scopul recrutării vor fi stocate până la data la care postul pentru care ați aplicat a fost ocupat sau pe o perioadă de maxim 1 an.
 4. Drepturile dumneavostră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
  Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activitățile de procesare, puteți să vă retrageţi acest consimțământ în orice moment.
  În măsura în care consimţământul dumneavoastră va fi retras, societatea LALELI EXCLUSIV SRL va interzice prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi va întreprinde toate acţiunile pentru ştergerea tuturor înregistrărilor care conţin aceste date.
  Cu toate acestea, dacă prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor de către societatea LALELI EXCLUSIV SRL și aceasta poate fi efectuată în baza altor dispoziţii legale, societatea va proceda la o astfel de procesare și vă va notifica în acest sens.
 5. În conformitate cu dispoziţiile legale, aveţi următoarele drepturi:
  Dreptul de acces – dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de societate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu rea-credință;
  Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de GDPR şi condițiile în care pot fi exercitate;
  Dreptul la rectificare – puteți cere rectifica datele personale inexacte.
  Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  Dreptul la opoziție – dreptul să vă opuneți, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispozitii legale contrare;
  Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
  Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.
  Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: dreptul de a cere şi de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal, folosind următoarele detalii de contact: contact@pufuletiilaleli.ro.

 1. Securitatea informațiilor:
  Lucrăm din greu pentru a proteja website-ul și utilizatorii noștri de acces neautorizat sau de modificarea, divulgarea neautorizată sau distrugerea informațiilor pe care le deținem.
  În acest sens:
  Revizuim periodic practicile de colectare, stocare și prelucrare a informațiilor, inclusiv cele fizice, precum și măsurile de securitate, pentru a preveni accesul neautorizat la sisteme.
  Restricționăm accesul angajaților şi contractorilor noștri la informațiile dumneavoastră personale, iar raporturile contractuale cu aceste persoane sunt supuse unor reguli stricte cu privire la obligațiile de confidențialitate contractuală.

 

en_GBEnglish